Społeczne Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych Zaoczne w Białymstoku

Strona główna Informacje o szkole Nabór Kursy do matury Nauczyciele Kontakt

Menu

Matura 2008

Pliki do pobraniaSzkoła - prowadzona przez Towarzystwo Oświatowe im. Józefa Czechowicza w Białymstoku - została założona w 1997 roku i wpisana do ewidencji szkół niepublicznych przez Kuratora Oświaty w Białymstoku. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

W roku 2000 nasze mury opuścili pierwsi absolwenci. W SLO panuje miła, rodzinna atmosfera. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna z zaangażowaniem udziela wszechstronnej pomocy słuchaczom w sprawach nauki.

Misją szkoły jest wykształcenie człowieka przygotowanego do życia we współczesnym świecie, wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dorosłym przez:

  • umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości, ukończenia szkoły, dającego podstawy do kontynuowania nauki na studiach i szkołach policealnych

  • ich rozwój intelektualny, emocjonalny i moralny

  • przygotowanie do życia w państwie obywatelskim, w warunkach demokracji i gospodarki rynkowej

  • budowanie tożsamości osobowej, narodowej i europejskiej

Aby sprostać wymaganiom czasów, szkoła prowadzi wewnętrzne mierzenie jakości pracy. Na koniec roku szkolnego 2003 słuchacze ocenili pracę szkoły na ocenę bardzo dobrą.
Wszystkich słuchaczy zachęcamy do udziału w szkolnym konkursie ortograficznym.
Tradycję szkoły są coroczne spotkania opłatkowe, na których gromadzi się cała społeczność SLO.

Cykl kształcenia trwa 3 lata. Obecnie kształcimy dorosłych w systemie zaocznym na 6 semestrach. Każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną. Egzaminy semestralne przeprowadza się w 3-4 ostatnich tygodniach semestru. Szkoła organizuje dwie sesje instruktażowe: jedną wprowadzającą do pracy w semestrze; drugą przedegzaminacyjną. W toku nauki odbywają się konsultacje zbiorowe i indywidualne. Najlepsi maturzyści uzyskują dyplomy i nagrody pieniężne. Część naszych absolwentów podejmuje dalszą naukę w szkołach wyższych.

Na naszej stronie internetowej zamieszczamy wybrane materiały dydaktyczne, aby zapewnić wszystkim słuchaczom ciągłość w samokształceniu na wypadek zaistnienia absencji na zajęciach.

Patronat

Towarzystwo
im. Józefa Czechowicza

więcej...

Galeria zdjęć
Licznik odwiedzinLicznik odwiedzin